Popis a takticko-technická data

Jedná se o studnový monolit kruhového půdorysu o průměru 11 metrů a síle stěn 1m, s 6 patry a dvěmi vstupy (bojový a mírový).

Odolnost a technické parametry

Odolnost: 2. třída atomická – stropní monolit je odolný jaderné pumě o síle 250kt při úhlu dopadu do 15 stupňů a rychlosti do 300m/s. Na vrchlíku monolitu je zhotovená ochranná rozprasková deska, která slouží k rozložení detonačního účinku střely do okolí.
Pevnost betonu: 450kg/cm2
Vstupy: Dva vstupy s lomenými schodišti sestupující cca 10m pod terén – mírový a bojový. Bojový vstup je navíc opatřen dekontaminační komorou.
Počet ukrývaných: 450 osob na dobu isolace až 72 hodin. Celková kapacita stavby v přepočtu na výkon FVZ max. 506 osob.
Pohotovostní zásoba PHM: 2500 litrů nafty, 250 litrů oleje

Popis jednotlivých pater

1. patro – dekontaminační kabina – propust, přetlakové vstupy (tzv. tlakové komory), protiplynové předsíně, nouzové výlezy, místnost FVZ, prachovna pro FVZ krytu, prachovna pro DA, dílna, kyslíkovna
2. patro – ošetřovna, operační sál, sklady, místnosti pro ukrývané a pacienty, toaleta
3. patro – štábní místnost – velení, místnost slaboproud, telefonní ústředna, 2x telefonní kabinka, toaleta
4. patro – místnost pro ukrývané, oddělené toalety pro ženy a muže, sklad
5. patro – místnost pro ukrývané, oddělené toalety pro ženy a muže, vodárna
6. patro – strojovna diesel agregátu, řídící místnost DA, zásobník na pitnou vodu, pod podlahou 2x jímka na fekálie a užitkovou vodu, studna, toaleta

Protiatomový kryt Archa v současnosti

První čtyři patra spojuje dvojité schodiště a ze čtvrtého do šestého patra vede jednoduché schodiště.

Další vertikální spojení tvoří výtahová šachta, která je přístupná z každého patra a sloužil výhradně k vybavení krytu v době výstavby.

Kryt byl vybudován pro zaměstnance dolu Dukla a přilehlé rozvodny. Do roku 2007 byl minimálně udržován, nebyly do něj vkládány větší investiční prostředky z důvodu útlumu šachty. Kryt měl být zlikvidován a zalit betonem. Údržba spočívala převážně v čerpání jímek a větrání. Kryt byl převzat ve stavu bez vybavení, jediným vybavením krytu byl nefunkční diesel agregát, neúplné FVZ, nadměrnou vlhkostí poškozené stoly a skříně, částečně funkční elektroinstalace, bez kyslíkových láhví, nářadí, náhradních dílů…

V současné době usilujeme o znovuuvedení krytu do provozuschopného stavu s expozici vybavení civilní ochrany a celý objekt jsme zpřístupnili veřejnosti.