Popis a takticko – technická data

Jedná se o studnový monolit kruhového půdorysu o průměru 11 metrů a síle stěn 1m, s 6 patry, 2 vstupy (bojový a mírový) a výtahem (s nosností 250kg).

Odolnost a technické parametry

Odolnost: 2. třída atomická – stropní monolit, stropy vstupů a ochranná deska jsou odolné jaderné pumě 250kt při úhlu dopadu 15 stupňů a rychlosti 300m/s, a to zhotovením speciální ochranné rozpraskové desky na vrchlíku monolitu s rozložením detonačního účinku střely do okolí!
Pevnost betonu: 450kg/cm2
Dva vstupy (lomené schodiště sestupující cca 10m pod terén) – mírový a bojový vstup (zcela shodná schodiště zrcadlově proti sobě s tím rozdílem, že bojový vstup má navíc kromě dekompresní předsíně a 2 nouzových výlezů dekontaminační prostor a místnost dozimetrické kontroly)
Počet ukrývaných: 450, doba isolace: 24 hodin. Celková kapacita stavby v přepočtu na výkon FVZ max. 506 osob – Druh FVZ 1000a (filtro – ventilační zařízení)
EC DA (diesel agregát)
Pohotovostní zásoba PHM: 1000 lt. nafty, 200 lt. oleje

Prostory krytu

místnost řízení DA (diesel agregátu)
prachovna (místnost s prachovými filtry – jemné a hrubé, plynové uzávěry včetně zaslepení FVZ)
kyslíkovna (místnost pro umístění kyslíkových láhví – slouží pro okysličení vzduchu v režimu plné izolace – regenerace)
dílna (nářadí, přístroje, nástroje pro údržbu a opravy krytu)
ošetřovna
operační sál (lékařská pomoc)
místnosti pro personál a pacienty
sklady zdravotního materiálu
místnost řízení (ŠTÁB) a plánování, místnosti telefonního a radiového spojení
místnost pro ukrývané (2x největší místnost)
vodárna (zásobník na pitnou vodu 14m3 a užitkovou vodu 19m3 a rezervní jímka na pitnou vodu 18,5m3)
jímky na odpadní vodu a kaly (septik)
výtahová šachta

Popis jednotlivých pater

1. patro – dekontaminační kabina – propust, přetlakové vstupy (tzv. tlakové komory), protiplynové předsíně, NV – nouzové výlezy, místnost FVZ, prachovna pro VZ krytu, prachovna pro DA, dílna, kyslíkovna
2. patro – ošetřovna, operační sál, sklady, místnosti pro ukrývané a pacienty, 1x WC
3. patro – štábní místnost – velení, spojovací místnost, místnost slaboproud, telefonní ústředna, 2x telefonní kabinka, 1x WC
4. patro – místnost pro ukrývané, 2x WC z toho 1x ženy + umývárna,1x muži + pisoáry + umývárna, sklad
5. patro – místnost pro ukrývané, 2x WC z toho 1x ženy + umývárna, 1x muži + pisoáry + umývárna, vodárna
6. patro – místnost pro ukrývané, 1x WC + umývárna, strojovna diesel agregátu, řídící místnost DA, zásobník na pitnou vodu 14m3 (jde z 5.p. do 6.p.) a pod podlahou 2x jímka na fekálie a užitkovou vodu 19m3, rezervní jímka na pitnou vodu 18,5m3 a údajně studna umístěná pod schodištěm

Protiatomový kryt Archa v současnosti

Vertikální spojení všech podlaží tvoří schodiště, které je ve 2., 3. a 4. podlaží dvouproudové se zkříženými rameny a v 5. a 6.podlaží jednoramenné.
Další vertikální spojení tvoří výtah, který je přístupný z každého patra a slouží výhradně pro mírové použití. V případě ohrožení se šachta zaslepuje připravenými prefabrikáty (v současné době je šachta zaslepena a výtahová klec včetně vodicích lišt chybí).
Dokumentace krytu nebyla zachována, informace o tomto krytu již nepodléhají žádnému stupni utajení!
Kryt byl vybudován pro osazenstvo dolu Dukla a přilehlé elektrárny. Do roku 2007 byl minimálně udržován (údržbu prováděl údržbář), nebyly do něj vkládány větší investiční prostředky z důvodu útlumu šachty, kryt měl být zlikvidován a zalit betonem. Údržba spočívala převážně v čerpání jímek a větrání. Kryt byl převzat ve stavu bez vybavení, jediným vybavením krytu byl zničený diesel agregát, neúplné FVZ, nadměrnou vlhkostí poškozené stoly a skříně, částečně funkční elektroinstalace, bez kyslíkových láhví, nářadí, náhradních dílů…
V současné době usilujeme o znovuuvedení krytu do provozuschopného stavu a celý objekt jsme již zpřístupnili veřejnosti.gray_water