Jak nám můžete pomoci?

Jsme parta nadšenců, kteří jsou zapáleni pro tento ojedinělý projekt. Proto jsme založili občanské sdružení Muzeum CO Dukla, z.s., které se zabývá rekonstrukcí šesti patrového podzemního krytu civilní ochrany (CO) v areálu bývalého dolu Dukla a jeho uvedení do původního stavu s následným zpřístupněním pro veřejnost.

Kryt byl po dlouhou dobu neudržován a nakonec určen k demolici z důvodu útlumu (konec těžby a likvidace dolu). V krytu bude k vidění kompletní vybavení včetně operačního sálu, strojovny diesel agregátu, štábu velení, spojovacích prostředků, kinosálu (projekce filmů s CO tematikou) ale i trvalou expozicí CO prostředků a techniky. Sháníme předměty a vybavení CO techniky do krytu jako jsou plynové masky všeho druhu, kyslíkové přístroje, zdravotnický materiál – nejlépe pro vybavení operačního sálu, vojenské postele, deky a další vojenský či civilní materiál do expozice krytu.

Veškeré náklady na rekonstrukci a údržbu nás velmi zatěžují, čímž se zpomaluje celý projekt. Pro větší opravy hledáme sponzory, jak po materiální stránce, tak i po finanční. Ke zkolaudování stavby a k jejímu otevření pro veřejnost potřebujeme zajistit bezpečný provoz.

Jakékoliv finanční dary přijímáme na našem bankovním účtu vedený u Československé obchodní banky, a.s.

 

Číslo bankovního účtu:

 

232989102/0300

Hledáme sponzory a nadšence při realizaci tohoto výjimečného projektu, kterému jsme dali název ARCHA. Děkujeme vedení OKD a.s., dolu Dukla, společnosti Asental Land, s.r.o., městu Havířov, HBZS Ostrava – Radvanice a dalším subjektům za pomoc při realizaci projektu a vážíme si všech osob, kteří doposud na projektu Archa spolupracují.


Logo_centralni

Identifikační údaje:

Muzeum CO Dukla z.s.
reg. Min.Vnitra VS/1-1/76377/09-R,
IČO: 228 40 222
se sídlem:
Korejská 280/22
702 00 Ostrava Přívoz