Historie

Stručné objasnění politické situace:

Po 2. sv. válce byla politická situace našeho státu čím dál tím více napjatější, rostla moc KSČ, začaly politické čistky, likvidace soukromých podnikatelů, znárodnění 1948, přišla měna 1953, otevření trestných táborů a likvidace nepohodlných či nespolehlivých občanů, kteří nesouhlasili s vývojem politické situace v naší zemi.

Lidé začali mít opět strach, rostlo politické napětí mezi východem a západem, začalo tzv. období studené války, kdy východ chtěl být mocnější, silnější a vyspělejší ve všech odvětvích nejvíce však ve zbrojení a předčit tak západ. Začala se budovat silná armáda, zvýšila se výroba zbraní, byla založena lidová milice (jednotka podobná domoobraně v cizině, avšak mnohem vyzbrojenější), testovaly se jaderné zbraně a zvyšoval se jaderný potenciál, začaly se budovat protiatomové kryty, školilo se obyvatelstvo před účinky zbraní hromadného ničení, ve školách se cvičilo s plynovými maskami.

Národ byl politicky a účelově demoralizován až do roku 1989 kdy přišla tzv. sametová revoluce, kdy skončila studená válka a opět přišla demokracie. Do té doby národ trpěl pod nadvládou KSČ. Naposledy se lid semkl a sevřel svou dělnickou pěst v roce 1968, kdy byl násilím donucen (vojenská intervence – násilné obsazení Československa vojsky Waršavské smlouvy – převážně ruskou armádou o síle několika stovek tisíc vojáků!) opět rezignovat a stát se nesvobodnou zemí bez svobodného myšlení, bez volnosti pohybu. Tato intervence, údajná pomoc trvala 20 let! Někteří lidé si neuvědomili a doposud neuvědomují, jakou moc mají a vystavili (doposud vystavují) národ zbytečným rizikům, jakoby dějniny našeho státu nebyly dostatečným ponaučením, kterým jsme Češi a Slováci museli projít k demokracii a svobodě. Tento článek je zde uveden pro ty, kteří neznají fakta a souvisloti z našich dějin.

Historie krytu:

V roce 1954 bylo zahájeno plánování krytu na podnět UV KSČ. Zakázku obdrželo VOKD s.p. a započalo s přípravou stavby, v roce 1958 proběhl průzkum pro nejoptimálnější místo pro umístění krytu v lokalitě dolu Dukla. Zahájení sondáže proběhlo v r.1960 a po schválení umístění se ihned započalo s budováním krytu, načež v roce 1962 byla stavba kompletně dokončena.gray_water